Lid worden

Onze openingsuren

Ondanks de coronasituatie lijkt het erop dat we dit jaar evenveel tennis- en padelleden mogen verwelkomen op onze club. Er wordt ook meer gesport op onze club dan vorige jaren. Supernieuws al moeten we hier en daar toch wat bijsturen.

Het mooie weer en de populariteit van de superleuke padelsport heeft ervoor gezorgd dat de voorbije weken onze terreinen, vooral in de piekuren, heel druk bezet waren. Om het voor iedereen leuk te houden, hebben we daarom toch wat moeten sleutelen aan de reservatieformules en zullen we een ledenstop invoeren vanaf 15 juni. Deze stop is tijdelijk tot wanneer onze 2 nieuwe padelterreinen in gebruik kunnen genomen worden. De bouwaanvraag is in behandeling bij de stadsdiensten en we hopen nog deze zomer te kunnen starten, zodat we in het najaar in totaal 4 prachtige padelterreinen zullen hebben.  

De nieuwe regels:

 • Op 15 juni voeren we een ledenstop in voor padel . Wanneer de 2 nieuwe terreinen klaar zijn, zullen we het maximum aantal clubleden opnieuw evalueren en limiteren. Het is mogelijk om je te registeren op de wachtlijst.
 • Elke speelbeurt moet gereserveerd worden en dit kan gebeuren tot het uur van starten. Het ongeregistreerd spelen op een niet-bezet terrein wordt niet meer toegestaan.
 • De piekuren worden uitgebreid:
  • zaterdag- en zondagvoormiddag komen er per terrein 3 vaste blokken die starten om 08:30 tot 13:00 op terrein 1 en 09:00 tot 13:30 op terrein 2.
  • Voor de weekdagen komt er 1 blok extra bij op elk terrein. Deze beginnen dus nu vanaf 16:00 op terrein 1 en 16:30 op terrein 2.
 • Voor elke speler moet er in de piekuren minstens 2 dagen (55 uur) moeten tussen 2 speelbeurten liggen. Dit betekent dat je bv op maandag kan spelen tot 22:30 en dan donderdag vanaf 16:30 opnieuw. Het aantal actieve speelbeurten in de piekuren blijft 2 per week.
 • Voor elke speler moet er in de daluren minstens 1 dag (37 uur) tussen 2 speelbeurten liggen. Dit betekent dat je op maandag kan spelen tot 17:00 en op dan op woensdag vanaf 08:00 opnieuw. Het aantal actieve speelbeurten in de daluren trekken we op naar 3 per week.
 • Tijdens de piekuren zijn er nog steeds vaste blokken en kan er alleen dubbel gespeeld worden.
 • Tijdens de daluren zijn reservaties van een uur met 2 of 4 personen ook mogelijk. Enkel spelen kan alleen in daluren voor max 1 uur (idem tennis)
 • Reservaties zijn mogelijk tot 10 dagen op voorhand zoals voorheen.
 • Het is bovendien een absolute must om ALTIJD met de correcte namen op het terrein te staan. Spelen zonder correcte reservatie zullen we sanctioneren dmv 2 weken schorsing voor ALLE spelers die op het veld stonden. Wisselen van spelersnamen kan tot 1 minuut voor het startuur, wanneer iemand er onvoorzien niet tijdig kan geraken.
 • Gastspelers zijn opnieuw toegelaten, maar enkel in de daluren. We breiden het aantal keren wel uit naar 5 per speler. Iedereen die een account heeft op tennisvlaanderen.be kan dus 5 x als gast op onze club spelen. De reservatie gebeurt steeds door een lid (of een bestuurslid met bevoegde rechten). De betaling gebeurt op voorhand en online via het saldo van zijn/haar Tennis Vlaanderen account (nieuw systeem weldra in voege!).
 •  “Open verhuur” staan wel enkel toe voor scholen en bedrijven tijdens de daluren.