Lid worden

Onze openingsuren

Update 01 01 2021:

 • Het is vanzelfsprekend dat alle Corona maatregelen (zoals afstand houden, handen ontsmetten voor en na het spelen, het onmiddellijk verlaten van de club na het spelen, het bewaren van de afstand, …) blijvend van toepassing zijn zolang deze door de overheid worden opgelegd.
 • We werken nog steeds met “piek” - en “dal”uren. Deze zijn:
  • PIEK: enkel in de week, op terrein 1 en 2 vanaf 18 uur en op terrein 3 en 4 vanaf 17 uur 30.
  • DAL: alle andere speelmomenten, alsook deze in het weeken
  • Tijdens de piekuren worden vaste blokken van 1,5 uur opgemaakt en kan alleen met 4 personen worden gereserveerd en gespeeld.
  • Op zaterdag- en zondagmorgen, niettegenstaande dit “dal”-uren zijn, zullen eveneens vaste bloken van 1,5 uur worden opgemaakt en wordt dus steeds met 4 spelers gespeeld.
  • Tijdens de daluren kan er daarentegen wel per half uur gereserveerd worden en kan je er ook voor opteren om één tegen één te spelen, maar dit maximaal voor de duur van 1 uur.
 • Ieder lid beschikt over maximaal:
  • 2 reservaties tijdens de “piek”uren en
  • 3 reservaties tijdens de “dal”uren.
 • Reservaties zijn mogelijk tot 10 dagen op voorhand.
 • Gastspelers zijn opnieuw toegelaten, maar enkel in de daluren. Iedereen die een account heeft op tennisvlaanderen.be kan 5 x als gast op onze club spelen. De reservatie gebeurt steeds door een lid (of een bestuurslid met bevoegde rechten). De betaling gebeurt op voorhand en online via het saldo van zijn/haar Tennis Vlaanderen account.
 • “Open verhuur” staan we enkel toe voor scholen en bedrijven tijdens de daluren.
 • Het ongeregistreerd spelen is NIET toegestaan.
 • TC Eekllo heeft een exclusieve samenwerking met ATTAK Tennnis Academy, lessen kunnen en mogen dus enkel in samenspraak met ATTAK georganiseerd en gegeven worden.

 • Het is een absolute must om ALTIJD met de correcte namen te reserveren en ALTIJD met de juiste personen, ttz deze die op de reservatie staan, te spelen (Enkel overmacht is een geldige reden waarom iemand last minute niet kan spelen).
 • Een naam gebruiken van een ander lid bij het reserveren, omdat diegene waarmee je finaal zult spelen geen openstaande reservaties meer heeft, is dus absoluut niet meer toegestaan.

Indien 1 van deze 2 laatste regels niet wordt nageleefd zullen we vanaf heden, 1 januari 2021, sanctionerend optreden dmv
2 weken schorsing van alle spelers die op de reservatie en/of op het terrein staan.

We beseffen dat dit een harde maatregel is maar we hebben vastgesteld dat de laatste maanden, ook al hebben we via verschillende kanalen getracht om op een vriendelijke manier dit nogmaals duidelijk te maken, deze regels al te vaak met de voeten werden getreden.

Indien vragen of opmerkingen, contacteer Gilles Spinel (+32 496 76 21 75) of Brecht Staelens (+32 473 66 99 57)